Često postavljana pitanja

System FAQ

Q.  Kakvu serversku platformu zahtijeva GN3 sustav?
A.  Sustav zahtijeva Microsoft Windows 2003 serversku platformu.

Q.  Da li GN3 radi na relacijskoj bazi? Ako da koje baze podržava?
A.  GN3 za rad koristi relacijsku bazu. Radi sa Microsoft SQL serverom ili  sa Oracle database serverom.

Q.  Da li se baza podataka instalira zajedno sa GN3 sustavom?
A.  Da, obično je instalirana zajedno sa redakcijskim sustavom.

Q.  Kakvu platformu GN3 sustav zahtijeva za radne stanice?
A.  Tera preporuča Microsoft Windows XP Professional.

Q.  Da li je moguće imati Mac OS X i PC XP klijente u istom sustavu? Ima li tu kakvih ograničenja?
A.  Da bi se koristili Mac OS X klijenti, Citrix server mora biti instaliran. Tada se može također koristiti i kao "remote" pristup za korisnike.

Q.  Da li je sustav centralno administriran? Koristi li standardno GUI sučelje?
A.  Naravno, standardna centralna administracija  se koristi sa poznatim GUI sučeljem.

Q.  Da li GN3 podržava Unicod Central Europian znakove?
a.  Da.

GN3 FAQ

Q.  Može li GN3 sustav upravljati sa više naslova različitih formata i različitim terminima objavljivanja?
A.  Sa GN3 sustavom možete upravljati sa neograničenim brojem naslova različitih formata. Termini objave svakog izdanja mogu se zasebno planirati.

Web i integracija FAQ

Q.  Da li je moguće eksportirati tabele u standardnom formatu radi objavljivanja u nekim drugim novinama ili na web-u?
A.  Naravno.

Q.  Može li se već objavljena informacija koristiti i objavljivati u ostalim medijima?
A.  Da, podatak je u XML formatu tako da se može reformatirati, također je moguće podatak dodijeliti nekom drugom "mediju".

Q.  Koji su standardi razmjene podataka podržani?
A.  Svi bazirani na XML-u, te uobičajeni formati podataka eksportirani. Sustav također može biti podešen da razmjenjuje podatke sa sustavima drugih kompanija.

Q.  Kakve su mogućnosti integracije između web i papirnatog izdanja?
A.  GN3 sustav je CMS sustav, dakle možete generirati web stranice (izdanje) koje se mogu integrirati u sve CMS sustave.

Arhiva FAQ

Q.  Uključuje li GN3 sustav i arhivu?
A.  Tera ima specijalizirani arhivski sustav T@RK za novinsko izdavaštvo. 

Q.  Može li se Terin arhivski sustav koristiti samostalno?
A.  Može.

Q.  Može li se Terin arhivski sustav integrirati sa drugim redakcijskim sustavima?
A.  T@RK je otvoren sustav koji prihvaća sve formate multimedijalnih zapisa. Ovisno o otvorenosti redakcijskog sustava može se integrirati u potpunosti ili do vrlo visoke razine. Kada kažemo "u potpunosti", podrazumjevamo i automatsko arhiviranje izdanja sa svim elementima i njihovim međuvezama (tekstovi, slike, stranice..).

Q.  Da li se svi elementi objavljeni u izdanju automatski arhiviraju?
A.  Da.

Q.  Koji formati se mogu arhivirati?
A.  Svi.

Q.  Kako se arhiviraju elementi koji nisu objavljeni u nekom od izdanja?
A.  Istim alatima koji se koriste u produkciji. Osoba koja ima dodijeljena prava za arhiviranje postavi oznaku "za arhivirati". Daljnji proces je automatski.

Planiranje izdanja FAQ

Q.  Da li je podržano planiranje za višestruka izdanja sa različlitim veličinama stranica, kolona itd?
A.  U potpunosti je podržano planiranje svih elemenata izdanja sa datumima izlaska.

Q.  Da li planiranje stranice podržava i sadržaje redakcije i marketinga?
A.  Podržava.