DIAR

Programska rješenja


U današnje vrijeme decentralizacije funkcija države i povećanog opsega poslovanja jedinice lokalne i područne samouprave generiraju sve veći broj dokumenata, veće su i potrebe građana za komunikacijom, traži se sve veća količina informacija, te se javlja potreba za efikasnijim načinom vođenja uredskog poslovanja. Sve je to na kraju usko vezano i sa efikasnijim funkcioniranjem uprave.

Prednost digitalne arhive u odnosu na klasičan način vođenja uredskog poslovanja je u tome što je omogućen trenutan pristup informacijama, pojednostavljena je distribucija informacija, komunikacija između odjela je efikasnija, sigurnost uz kontrolu pristupa veća. Isključena je mogućnost gubljenja ili zamjene dokumenata te je veća ukupna produktivnost poslovanja, a zaštita od nesreća i nepogoda bolja.

Digitalna arhiva s djelovodnikom je proizvod namijenjen da olakšava i ubrzava uredsko poslovanje. Poseban naglasak proizvoda je na jednostavnosti i ergonomiji. Ona omogućava viši nivo organizacije i daje posebnu kvalitetu uredskom poslovanju. Ne razlikuje se od klasičnog, pisanog načina vođenja arhive sa djelovodnikom.

Predstavlja početak sveukupne digitalizacije poslovanja.

netcom-kontakt.jpg