Što se arhivira?

Što se arhivira?

knjige.JPGDanas,  kada se digitalizira i glas i slika i knjiga, još jedan segment je skoro ostao nedirnut. Kao što i pretpostavljate, to su velike količine pisanih dokumenata koje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji kako sa pravnim tako i sa fizičkim osobama.

Želite li znati više?

Želite li znati više?

Ukoliko želite vidjeti funkcioniranje proizvoda u praksi, prema vašoj želji, možemo kod vas ili u uredu NetCom-a (Veslarska 5, Rijeka) organizirati PREZENTACIJU u kojoj ćete vidjeti da GOODNEWS 3 redakcijski sustav kao i ostali Terini proizvodi ne mijenjaju sadašnje poslovanje, već ga nadopunjuju, ubrzavaju i osuvremenjuju.

Na prezentaciji ćete također dobiti sve potrebne informacije i uvjeriti se u koristi koje dobivate GOODNEWS 3 redakcijskim sustavom.

Tera događanja

Tera događanja

logo-Sales-Meeting-05.gifTera Digital Publishing odabrao je okolicu Venecije u Italiji za održavenje svog godišnjeg International Sales Meeting-a. Dvodnevni događaj, koji se održao u Villa Pace Park Hotel u Trevisu, sakupio je sve managere, prodavače i distributere Terinih rješenja diljem svijeta.

Tera tržišta i klijenti

Tera tržišta i klijenti

NewsPapers.jpgTera Digital Publishing globalna je tvrtka prisutna u cijelom svijetu. Njena programska rješenja priznata su u novinarskoj i izdavačkoj branši sa preko 270 izdavača koja ih koriste. Europsko tržište je najjače Terino tržište. U Europi se trenutno u više od 150 novinskih kuća koriste Terina izdavačka rješenja.

Good News 3 - sažetak

Good News 3 - sažetak

Content članci bazirani na XML tehnologiji
Lako rukovanje višestrukim izdanjima

Sustav baziran na baza podataka
Integrirana i automatizirana arhiva

Integriran i centraliziran rad sa slikama
Integriran prijem agencijskih materijala

Medijski neutralna struktura podataka
Potpuna kontrola pretraživanja sustava

Centralizirana ponuda slika

Centralizirana ponuda slika

Mnogi redakcijski sustavi oslanjaju se na integraciju sa produktima za izradu, pohranjivanje i ažuriranje slika. GN3 je otišao korak dalje - vlastiti alat integriran je u sustav te je tako poboljšana kontrola nad novinarskim slikovnim deskom .

Ulaz i selekcija slika kontrolirana je istim korisničkim sučeljem koji kontrolira unos teksta, te je time postignuto lakše rukovanje i održavanje. Korisnik može selektirati slike za produkciju kao i arhivu, bez promjene korisničkog sučelja.

Stranice