Želite li znati više?

Ukoliko želite vidjeti funkcioniranje proizvoda u praksi, prema vašoj želji, možemo kod vas ili u uredu NetCom-a (Veslarska 5, Rijeka) organizirati PREZENTACIJU u kojoj ćete vidjeti da GOODNEWS 3 redakcijski sustav kao i ostali Terini proizvodi ne mijenjaju sadašnje poslovanje, već ga nadopunjuju, ubrzavaju i osuvremenjuju.

Na prezentaciji ćete također dobiti sve potrebne informacije i uvjeriti se u koristi koje dobivate GOODNEWS 3 redakcijskim sustavom.

Osim toga, uvjerit ćete se da načela i vrline redakcijskog poslovanja tek uporabom GOODNEWS 3 redakcijskog sustava dobivaju svoje pravo značenje jer cjelokupno poslovanje čini još jednostavnijim, preglednijim, ekspeditiv-nijim, jednoobraznijim, ekonomičnijim i točnijim.