Dostupnost informacija

GN3 omogućava potpunu dostupnost i potraživanje svih vrsta informacija , kompatibilno sa ISO-2788 standardom. Ovo omogućava korisniku da pronađe bilo kakav dokument kreirajući jednostavan upit sustavu.

Pronalažene informacije u sustavu je još više pojednostavljeno, GN3 nudi kompletnu pretragu sustava po proširenim kategorijama, višekorisničkim, kraticama riječi ili rečenice ....

slika9.JPG