Centralizirani dizajn

Brzina i efikasnost rada u GN3 sustavu postignuti su designom osnovne baze podataka .

Sav rad nalazi se u centralnoj bazi podataka. Pristup podacima kontroliran je Vašim account pravima u sustavu.

slika6.JPG