Razvoj i podrška, J. Trdine 2, 3. kat

Kontakt

* Premjestili smo se sa Veslarske ulice u ulicu Janeza Trdine 2 (kod "Kosog tornja").

U ulici J. Trdine 2, kod "Kosog tornja" nalazi se NetCom-ov razvojni team koji sačinjavaju ekipe programera, IT podrške, marketinga i prodaje. Sve informacije vezane za projektiranje i izvedbu različitih projekata možete dobiti ovdje.

Adresa: J. Trdine 2, 51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia)
Telefon: +385-51-800 500
Fax: +385-51-212 887
e-mail: marketing@netcom.hr