Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Upravljanje .hr domenama dodijeljeno je CARNet-u, koji je centralni registar .hr domena. Na stranicama CARNet-a možete pročitati Pravilnik za registraciju .hr domena.

DOMENE

Naplatne domene s nastavkom .com.hr mogu registrirati pravne i fizičke osobe sa adresom u HR na koju mogu primati pisma, bez ograničenja u broju domena. Znači .com.hr domene mogu registrirati i stranci, strane firme, bez obzira što nemaju OIB. Registracijom .hr ili .com.hr domene potvrđujete da ste upoznati s Pravilnikom te ste upoznati i prihvaćate Uvjete o sklapanju on-line ugovora.

Osnovna pravila za registraciju .com.hr domena

Naziv domene sastoji se od niza od najmanje 3, a najviše 63 znaka koje čine:

– slova engleske abecede, pri čemu nema razlike između velikih i malih slova;
– brojevi 0-9, s time da barem jedan znak u nazivu mora biti slovo;
– znak crtice (minus)(-), pri čemu crtica ne smije biti ni prvi ni posljednji znak u nazivu, niti se smije pojavljivati na dva uzastopna mjesta

Registracija naplatne domene traje par minuta od ažuriranja uplate.
Za sve sporove oko imena .hr domena nadležan je CarNET.