NetCom DIAR klijenti

Državni arhivi
Županije, općine i gradovi
Zdravstvene ustanove
Nacionalni i parkovi prirode, turizam i javna poduzeća
Fakulteti, škole, vrtići i knjižnice