Želite li znati više?

Ukoliko želite vidjeti funkcioniranje proizvoda u praksi, prema vašoj želji, možemo kod vas ili u uredu NetCom-a (Janeza Trdine 2, Rijeka) organizirati PREZENTACIJU u kojoj ćete vidjeti da digitalna arhiva ne mijenja sadašnje poslovanje, već ga nadopunjuje i osuvremenjuje.

pNa prezentaciji ćete također dobiti sve potrebne informacije i uvjeriti se u koristi koje dobivate Digitalnom arhivom sa integriranim djelovodnikom.

Osim toga, uvjerit ćete se da načela uredskog poslovanja tek digitalnom arhivom dobivaju svoje pravo značenje jer cjelokupno poslovanje čini još jednostavnijim, preglednijim, ekspeditivnijim, jednoobraznijim, ekonomičnijim i točnijim.


Marketing   marketing@netcom.hr 051/800-500