Zašto digitalna arhiva

Digitalna arhiva omogućava ubrzano evidentiranje predmeta na mjestu prijema, mogućnost brzog unosa multimedijalnih priloga, povezanost djelovodnika i arhive, trenutan pristup informacijama, istovremeni rad više osoba na jednom predmetu, efikasno praćenje predmeta i kontrole njihovog rješavanja, brzo pretraživanje dokumenata, štampanje evidencija i statističkih izvješća.

Komunikacija između odjela je efikasnija, a sigurnost uz kontrolu pristupa veća. Na taj način se povećava produktivnost i vrši velika ušteda vremena, novaca i prostora, te se podiže razina pružanja usluga građanima.