Pouzdanost i sigurnost

Digitalna arhiva omogućava da se veliki broj spisa stavi na jedan jedini CD medij, a zatim se taj CD medij može umnožiti u odgovarajući broj primjeraka.

Na taj način može se sačuvati i osigurati dokumentaciju od rizika kojima je inače izložena svaka arhiva dokumenata.

Ovakvim jednostavnim pohranjivanjem brzo se dolazi do svakog dokumenta.